สินเชื่อ citi รีไฟแนนซ์

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ สินเชื่อciti ✅สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ ✅สินเชื่อciti โอนหนี้มาจ่ายที่เดียว

 สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ สินเชื่อ citi | Citi Personal Loan 

สินเชื่อเชื่อบุคคลซิตี้ รวมทุกหนี้ที่มีอยู่ไว้ที่เดียว ไม่วุ่นวาย     
✅ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้     
✅ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน     
✅ ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดใหม่ โปรเเกรมอิสระ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99 %* ต่อปี

สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

ซิตี้ เข้าใจทุกความต้องการ กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดพร้อมใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืน
 • เอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อซิตี้
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อซิตี้

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

 • สำหรับวงเงินอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป
คลิกที่รูปภาพ สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ออนไลน์ ⬇️  
สินเชื่อบุคคล ซิตี้

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

#สินเชื่อบุคคลซิตี้#สินเชื่อciti#โอนหนี้มาจ่ายที่เดียว

✅สินเชื่อบุคคลซิตี้ ✅สินเชื่อciti ✅โอนหนี้มาจ่ายที่เดียว
❌ อาชีพอิสระต้องจดทะเบียนการค้า 2 ปีขึ้นไป
และต้องมีเงินหมุนเวียนผ่านธนาคารทุกเดือน 📌ถึงสมัครได้

✅หลังจากสมัครแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียดครับ

Citi Personal Loan วงเงินสูงสุด 5 เท่า สินเชื่อ citi สินเชื่อ citi รีไฟแนนซ์ สินเชื่อ citi รีไฟแนนซ์ภาระหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อciti โอนหนี้มาจ่ายที่เดียว สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ โปรโมชั่นลูกค้าใหม่ โอนหนี้มาจ่ายที่เดียว


ติดต่อเรา

LINE Official Account : https://lin.ee/M6keKQw

Facebook : Kengcreditonline

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง